Servicii

Biroul Executorului Judecatoresc Drăghici Petrișor Valeriu, oferă justitiabililor toate serviciile prevăzute de Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, Codul de Procedură Civilă și alte legi speciale.

 

Vă informăm că la data de 01 FEBRUARIE 2022 activitatea biroul se va desfășura în noua locație din Sectorul 3, Bvd. Decebal 9, Bloc S13, Sc.1, Ap. 8.

Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii

Titlul executoriu reprezintă înscrisul întocmit de către organul competent, cu respectarea prevederilor legii, în virtutea căruia devine posibilă punerea în executare pe cale silită a creanţei pe care o constată, cu condiţia ca executarea să se circumscrie obiectului pe care acesta l-a determinat.

Pentru a putea fi puse în executare, hotărârile judecătorești, trebuie să îndeplinească anumite cerințe prevăzute de lege și anume să fie executorii sau definitive și să fie legalizate la grefa instanței.

Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare

Prin notificarea actelor judicare și extrajudiciare înțelegem că este formalitatea ce are ca obiectiv înștiințarea într-un cadru oficial adresanților al unui act sau a unei stări de fapt și prin care se comunică o anumită situație existentă. Aceasta are ca scop avertizare cu privire la un eventual demers de somație ce îi avertizează că trebuie să facă ceva sau au o sancțiune expres arătată.

Notificarea se poate realiza în funcție de metoda oficială de comunicare a actelor judiciare si extrajudicare pe care o alegeți dumneavoastră:

  • prin intermediul oficiilor poștale, în ziua înregistrării lor în cadrul biroului nostru, urmând ca dovezile să fie înmânate în termen de 7 (șapte) zile, in functie de destinatie;
  • prin agent procedural, urmand ca dovezile să fie înmânate în maxim 48 ore de la înregistrare.

Aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanța judecătorească

Conform Noului Codul de Procedură Civilă ”Sechestrul asigurător constă în indisponibilizarea bunurilor mobile sau/și imobile urmăribile ale debitorului aflate în posesia acestuia sau a unui terț în scopul valorificării lor în momentul în care creditorul unei sume de bani va obține un titlu executoriu.”

Astfel, metodele asigurătorii, în aceste condiții, rămân valabile pe toată perioada executării silite și, odată cu individualizarea creanței și ajungerea acesteia la scadență, în cazul neplății, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii.

Recuperare Creanțe pe Cale Amiabilă

 

 Recuperarea pe cale amiabila a unei creanțe reprezintă procedura ce include efectuarea de diferite notificări și convocări la sediul biroului executorului în vederea plății creanțelor sau încheierea unor acorduri de plată sau eșalonare a plății acestora.

Creanța reprezintă un act prin care se certifică dreptul creditorului de a primi la un anume termen, o sumă de bani sau alte bunuri economice sau valori de la debitor. Creanța constituie un activ pentru creditor și un pasiv pentru debitor.

 

Constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă

Constatarea unei stări de fapt reprezintă procedura prin care executorul judecătoresc constată la fața locului, la cererea creditorului, o anumită stare de fapt care ar putea să înceteze ori să se schimbe.

Starea de fapt se consemnează de executorul judecătoresc printr-un proces-verbal ce se comunică instanței de judecată și în copie celui împotriva căruia s-a făcut constatarea, dacă nu a fost prezent, și are puterea doveditoare a înscrisului autentic.

Instrumentarea procedurii ofertei de plată și  consemnațiune

Este procedura prin care debitorul se eliberează de obligație, depunând obiectul obligației la dispoziția creditorului.

În cazul în care creditorul primește de la debitor suma sau bunul oferit, executorul judecătoresc va întocmi o încheiere prin care se va constata descărcarea de datorie

Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența executorului judecătoresc

  • inventarieri bunuri;
  • vânzări de bunuri în urma partajului;
  • întocmirea protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor

Consultanță

Oferim consultanță de specialitate pentru spețele ce țin de executări silite, aceasta fiind modul prin care dumneavoastră vă puteți realiaza drepturile statornice printr-un titlu executoriu

Contactează-ne!

11 + 10 =

© Bejdraghici.ro 2024

 

Politica de confidențialitate
Politica de utilizare cookies