Despre noi

Experiența de peste 20 ani, în recuperarea creanțelor (Credit Bank, Banca Internațională a Religiilor, Banca Țiriac, Credit Europe Bank, Unicredit Bank, Volksbank) ne recomandă ca fiind profesioniști, pentru calitatea si promptitudinea actului execuțional.

Experiență de peste 20 de ani

Urmare a adoptării Legii nr. 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare, a fost înfiintat Biroul Executorului Judecatoresc Draghici Petrisor Valeriu, având competența în raza Curții de Apel București, respectiv pe tot cuprinsul județelor Ilfov, Calarasi, Ialomita, Giurgiu, Teleorman si Municipiului București,

Activitatea Biroului Executor Judecătoresc

Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii

Legea dispune că executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătorești ori al unui alt înscris care, potrivit legii, reprezintă titlu executoriu. 

Pentru a putea fi puse în executare, hotărârile judecătorești, trebuie sa îndeplinească anumite cerințe prevăzute de lege și anume să fie executorii sau definitive și  să fie legalizate la grefa instanței.

Z

Aplicarea măsurilor asigurătorii impuse de Instanța Judecătorească

Măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri sub forma sechestrului judiciar, sechestrului asigurător sau a popririi asigurătorii asupra veniturilor debitorului.
În aceste conditii, măsurile asigurătorii rămân valabile pe toată perioadă executării silite și, odată cu individualizarea creanței și ajungerea acesteia la scadență, în cazul neplății, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii. 

Comunicarea actelor de procedură

Comunicarea actelor de procedura către persoanele juridice se face, in principiu, prin predarea lor la registratură, prin semnatură șiaplicarea ștampilei, iar în afara orelor de muncă, prin semnătura ofițerului de serviciu; afișarea actului de procedura este posibilă doar în cazul în care se refuză primirea sau dacă se constată lipsa oricărei persoane la sediu.

Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare

Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare este formalitatea care are drept scop aducerea acestora la cunoștiința destinatarilor.

De ce să ne alegi

Profesionalism

Vă garantăm că onorăm actul de executare silită a executării silite în mod profesional dând astfel eficiență unui parcurs juridic complet care își atinge în cele din urmă finalitatea.

Promptitudine

Promptitudinea și atenția deosebită acordată calității actului de executare, obținerea satisfacerii intereselor legale si drepturilor câștigate.

Corectitudine

Respectăm uzanțele juridice și respectăm legea în vigoare astfel încât să asigurăm soluționarea și executarea spețelor complexe de natură juridică.

Misiunea noastră

1

Echitate

Echitatea constitutie fundamentul moral pentru regulile juridice fiind un element necesar al principiilor generale de drept alături de principiul bunei credințe.

 

 

2

Comunicare

Suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a vă comunica în mod clar și eficient tot ceea ce ține de actul executării silite pentru apărarea intereselor juridice.

3

Excelență

Experiența vastă în domeniu ne îndeamnă să executăm actul juridic la standarde cât mai ridicate.

Prezentarea Biroului

Partenerii noștri

Dosare Active

Cazuri soluționate

Ai vreun caz de soluționat?

© Bejdraghici.ro 2024

 

Politica de confidențialitate
Politica de utilizare cookies